Lạc đường, mất tiền, vỡ máy ảnh, bị huỷ vé phút chót, rắn hay sâu...hay cả Covid cũng vẫn đi - Ivy Phan.